Description

Инструмент за проверу датог предлога одређене политике, како би се открили и проценили њени различити утицаји или ефекти на жене и мушкарце, како би се ове неравнотеже могле исправити пре него што предлог буде одобрен.

Additional notes and information

Анализа из родне перспективе помаже да се укаже на то да ли се датим предлогом подједнако узимају у обзир потребе жена и мушкараца. Омогућава креаторима политика да развијају политике са разумевањем друштвено-економске стварности жена и мушкараца и омогућава развој политика које узимају у обзир (родне) разлике. Процена родног утицаја може се применити на законодавство, планирање политика, програме, буџете, конкретне акције, рачуне и извештаје или позиве за истраживање. Методе процене утицаја на род не морају се примењивати искључиво на политике у настајању; могу се применити и на постојеће политике. Могу их користити у администрацији, као и спољни актери; у оба случаја захтевају знатну количину знања о родним питањима. Предност ових алата лежи у чињеници да дају врло тачну слику ефеката дате политике.