Description

orodje za preverjanje določene politike ali političnega ukrepa vnaprej, da bi ugotovili in ocenili njegov različen vpliv ali učinke na ženske in moške, tako da se lahko ta neravnovesja ponovno obravnavajo, preden se predlog potrdi

Additional notes and information

Analiza z vidika spola pomaga ugotoviti, ali dani predlog v enaki meri upošteva in zadovoljuje potrebe žensk in moških. Oblikovalcem politik pa omogoča, da politike razvijajo z razumevanjem družbenoekonomske realnosti žensk in moških ter pripravo politik, ki upoštevajo razlike med spoloma. Ocena učinka na spol se lahko uporabi pri zakonodaji, načrtovanju politik, političnih programov, proračunov, konkretnih ukrepov, predlogov zakonov in poročil ali pri razpisih za raziskave. Metod ocenjevanja učinka na spol niso uporabne le za pripravljanje predlogov politik, temveč tudi za obstoječe politike. Uporabljajo se lahko tako v javni upravi kot pri zunanjih deležnikih, v obeh primerih pa je zanje potrebno obsežno poznavanje tematike spolov. Prednost teh orodij je v dejstvu, da prikažejo zelo natančno sliko učinkov dane politike.