Description

Meetod, millega saab üles leida ja hinnata konkreetse poliitikaettepaneku erinevat mõju või tagajärgi naistele ja meestele, et kõrvaldada selle puudused enne rakendamist

Additional notes and information

Soolise mõju hindamine aitab kindlaks määrata, kas konkreetses ettepanekus on naiste ja meeste vajadustega võrdselt arvestatud. See võimaldab poliitikakujundajatel arendada poliitikaid, kus arvestatakse naiste ja meeste sotsiaalmajandusliku tegelikkuse ja sooliste erinevustega. Soolise mõju hindamist on võimalik teostada seaduste, poliitikakavade, poliitikaprogrammide, eelarvete, konkreetsete tegevuste, eelnõude ja aruannete või uuringuülesannete puhul. Soolise mõju hindamise meetodeid ei pea rakendama vaid uute, vaid ka olemasolevate poliitikameetmete hindamiseks. Neid võib kasutada juhtimises ja mujal, kuid selleks on vaja märkimisväärseid teadmisi soolise võrdõiguslikkuse teemadel. Nende tööriistade eelis seisneb selles, et nendega saab konkreetsest poliitikast väga täpse ülevaate.