Description

konkretaus politikos pasiūlymo tikrinimui skirtas politikos įrankis, kuriuo siekiama išsiaiškinti ir įvertinti pastarojo poveikį ar įtaką moterims ir vyrams, kad pusiausvyros sutrikimai galėtų būti atitaisyti prieš patvirtinant pasiūlymą

Additional notes and information

Analizė taikant lyčių perspektyvą padeda nustatyti, ar konkretus pasiūlymas atsižvelgia į moterų ir vyrų poreikius ir ar jie tenkinami tapačiai. Tai įgalina politikos formuotojus vystyti politiką suprantant socioekonominę moterų ir vyrų tikrovę ir suteikia galimybę plėtoti politkas, kurios atsižvelgia į (lyčių) skirtumus. Poveikio lytims vertinimas gali būti taikomas teisės aktams, politikos planams, politikos programoms, biudžetams, konkretiems veiksmams, sąskaitoms ir ataskaitoms ar kvietimams atlikti tyrimus. Poveikio lytims vertinimo metodai neturi būti taikomi tik kuriamai politikai; jie gali būti pritaikyti ir suformuotai politinkai. Juos gali naudoti administracijos ir išorės veikėjai; abiem atvejais taikant šiuos metodus privaloma tinkamai išmanyti lyčių klausimus. Šių įrankių privalumas yra tas, kad pateikia labai aiškų tam tikros politikos poveikių vaizdą.