Description

një sërë masash mjekësore që mund, por jo nevojshmërisht, të përfshijnë trajtime psikologjike, endokrinologjike dhe kirurgjikale që synojnë përafrimin e pamjes fizike të një personi me identitetin e tyre gjinor

Additional notes and information

Mund të përfshijë konsulta psikologjike, trajtim ndër-hormonal, operacioni seksual ose ndryshimi i gjinisë (GRS) (të tilla si operacioni i fytyrës, operacioni i gjoksit / gjirit, lloje të ndryshme të operacionit gjenital, ose një histerektomi), sterilizimi (që çon në infertilitet), heqja e qimeve dhe trajnimin e zërit. Jo çdo person transgjinor dëshiron, ose është në gjendje t'i nënshtrohet, të gjitha ose ndonjë prej këtyre masave.