Description

modalitate unică de a măsura complexitatea egalității de gen ca un concept multidimensional cu ajutorul unui instrument simplu de utilizat și ușor de interpretat.

Additional notes and information

În cadrul ciclului unui program, contribuie la elaborarea de politici pe bază de date concrete iar atunci când este vorba de abordarea integratoare a genului, evaluarea este o componentă a procesele de politici prin care perspectiva de gen este integrată în şi între toate domeniile