Description

l-evalwazzjoni applikata bħala metodu ta’ integrazzjoni ta’ kwistjonijiet ta’ ugwaljanza bejn is-sessi li tintegra t-tħassib dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi fl-għanijiet tal-evalwazzjoni, fil-metodoloġija tal-evalwazzjoni, fl-approċċi u l-użu

Additional notes and information

Bħala parti mill-approċċ taċ-ċikli tal-programm din tikkontribwixxi għal tfassil tal-politika bbażat fuq l-evidenza, u meta niġu għall-integrazzjoni tal-ġeneri, l-evalwazzjoni hija waħda mill-proċessi tal-politika li permezz tagħhom il-perspettiva tal-ġeneri hija integrata u integrata fis-setturi kollha.