Description

izvērtējums, ko īsteno kā dzimumu līdztiesības aspekta iekļaušanas metodi, kura iekļauj dzimumu līdztiesības jautājumus izvērtēšanas mērķos, izvērtēšanas metodikā, pieejās un izmantojumā

Additional notes and information

Kā daļa no programmas cikla pieejas tas veicina uz pierādījumiem balstītu politikas veidošanu, un attiecībā uz dzimumu līdztiesības aspekta iekļaušanu izvērtēšana ir viens no politikas procesiem, ar kuru dzimumu perspektīvu iekļauj visās nozarēs.