Description

evaluering anvendt som metode til kønsmainstreaming, der integrerer ligestillingsspecifikke spørgsmål og betænkeligheder i evalueringens mål, metoder, tilgange og anvendelsesformer

Additional notes and information

Som del af programcyklusmetoden bidrager ligestillingsvurdering til evidensbaseret beslutningstagning i forbindelse med politikudvikling, og i forhold til kønsmainstreaming er evaluering og vurdering blandt de processer, der kan sikre, at kønsaspektet mainstreames og integreres på tværs af forskellige sektorer.