Description

Када се евалуација примјењује као метода родне равноправности, она интегрише питања родне равноправности у циљеве евалуације, али и у методологију, приступе и употребу евалуације. Као дио програмског циклуса, она доприноси креирању политике засноване на доказима, а када је ријеч о родној равноправности, евалуација је један од процеса кроз који се родна перспектива интегрише у политике и уводи у све секторе.