Description

Soolõime meetodi rakendamine hindamise läbiviimisel, lõimides soolise võrdõiguslikkuse küsimused hindamiseesmärkidesse, -metodoloogiasse, käsitlusviisidesse ja rakendamisse

Additional notes and information

See aitab kaasa tõendipõhisele poliitikakujundamisele ning soolõimega seoses on hindamine üks protsesse, mille kaudu on võimalik soolist aspekti lõimida eri sektorites.