Description

ocena wykonywana jako metoda uwzględniania aspektu płci wprowadzająca kwestie związane z równouprawnieniem płci do jej celów, metodologii, podejścia i wykorzystania

Additional notes and information

Jako część podejścia opartego na cyklu programowego ocena ta ma wkład w kształtowanie polityki opartej na dowodach, a w przypadku uwzględniania aspektu płci, ocena jest jednym z procesów kształtowania polityki, w ramach którego perspektywa płci jest integrowana i uwzględniana w poszczególnych sektorach.