Description

evaluatie die wordt toegepast als gendermainstreamingsmethode die gendergelijkheidskwesties integreert in de evaluatiedoelstellingen, evaluatiemethode, -aanpak en -toepassing

Additional notes and information

Draagt als onderdeel van de programmacyclusbenadering bij aan op feitenmateriaal gebaseerde beleidsvorming, en bij gendermainstreaming is evaluatie een van de beleidsprocessen via welke het genderperspectief wordt geïntegreerd in de verschillende sectoren.