Description

Када се евалуација примењује као метода родне равноправности, она интегрише питања родне равноправности у циљеве евалуације, али и у методологију, приступе и употребу евалуације. Видети такође: укључивање родне перспективе; родно осетљив мониторинг и евалуација

Additional notes and information

Као део програмског циклуса, она доприноси креирању политике засноване на доказима, а када је реч о родној равноправности, евалуација је један од процеса кроз који се родна перспектива интегрише у политике и уводи у све секторе.