Description

Sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen menetelmänä, jossa sukupuolinäkökulma ja tasa-arvon edistäminen sisällytetään arviointitavoitteisiin, arviointimenetelmään, lähestymistapoihin ja käyttöön

Additional notes and information

Ohjelmasyklitoimintamallin osana se edistää näyttöön perustuvaa päätöksentekoa, ja sukupuolinäkökohtien valtavirtaistamisen osalta arviointi on yksi toimintapoliittisista prosesseista, joiden avulla sukupuolinäkökulma integroidaan ja valtavirtaistetaan kaikille aloille.