Description

dzimumustruktūras, kas pilnvarotas veicināt dzimumu līdztiesību un atbalstīt dzimumu līdztiesības aspekta iekļaušanu vispārīgās politikās visās jomās; parasti to veido centrālās valdības struktūra, ko papildina starpministriju dzimumu līdztiesības aspekta iekļaušanas koordinējošā struktūra un kontaktpersonas vai kontaktpunkti, kas atbildīgi par dzimumu līdztiesības aspekta iekļaušanu ministrijās