Description

jedinečné meradlo, ktoré syntetizuje zložitosť rodovej rovnosti ako viacrozmerný koncept do užívateľsky prívetivého a ľahko vykonateľného opatrenia

Additional notes and information

Vytvára sa kombináciou rodových ukazovateľov do jedného súhrnného opatrenia pomocou koncepčného rámca. Je to jediný register, ktorý poskytuje komplexnú mapovanie rodových rozdielov v EÚ a vo všetkých členských štátoch na základe politického rámca EÚ. Vyvinul ju Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE).