Description

meetinstrument dat de complexiteit van gendergelijkheid als een multidimensionaal concept samenvoegt tot een gebruiksvriendelijke en gemakkelijk te interpreteren maat

Additional notes and information

Wordt gevormd door genderindicatoren samen te voegen in één enkele verzamelmaat door middel van een conceptueel kader. Het is de enige index die een totaalbeeld geeft van genderkloven in de EU en de lidstaten op basis van het EU-beleidskader. De index is ontwikkeld door het Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE).