Description

et unikt måleredskab, der sammenfatter de komplekse forhold omkring ligestilling mellem kønnene og præsenterer dem på en brugervenlig og letforståelig måde

Additional notes and information

Det er skabt ved at kombinere forskellige kønsindikatorer til en enkel, sammenfattende måleenhed ved hjælp af en begrebsramme. Det er det eneste indeks, der tegner et omfattende billede af kønsforskellene i EU og på tværs af medlemsstaterne og som er baseret på EU's politiske rammer. Det blev udviklet af Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE).