Description

Ainutlaatuinen käyttäjäystävällinen mittatyökalu, jolla sukupuolten tasa-arvon monimutkais kokonaisuutta voidaan mitata ja tutkia helposti

Additional notes and information

Se muodostetaan yhdistämällä tasa-arvoindikaattorit yhteen ainoaan yhteenvedon omaiseen mittariin käyttämällä käsitteellistä kehystä. Se on ainoa indeksi, jossa tehdään kattava kartoitus sukupuolten välisistä eroista EU:ssa ja eri jäsenvaltioissa EU:n toimintapoliittisen kehyksen perusteella. Euroopan tasa-arvoinstituutti EIGE on kehittänyt sen.