Description

Jedinstveni alat za mjerenje koji sažima složenost rodne ravnopravnosti kao višedimenzionalnog koncepta u korisnu i lako razumljivu mjeru.

Additional notes and information

Nastaje kombinovanjem rodnih pokazatelja u jednu sumativnu mjeru pomoću konceptualnog okvira. To je jedini indeks koji daje sveobuhvatnu mapu rodnih razlika u EU i među državama članicama, u okvirima politika u EU. Razvio ga je Evropski institut za rodnu ravnopravnost (EIGE).