Description

jedinstven mjerni alat koji sažima kompleksnost rodne ravnopravnosti koja je višedimenzionalni koncept u mjeru koja je laka za korištenje i interpretaciju

Additional notes and information

Dobiva se objedinjavanjem rodnih pokazatelja u jedinstvenu, sažetu mjeru upotrebom konceptualnog okvira. To je jedini indeks koji prikazuje iscrpnu kartu propusta u rodnoj ravnopravnosti u Europskoj uniji i u zemljama članicama na temelju okvirne politike Europske unije. Osmislio ga je Europski institut za ravnopravnost spolova (EIGE).