Description

Јединствени алат за мјерење који сажима сложеност родне равноправности као вишедимензионалног концепта у корисну и лако разумљиву мјеру. Настаје комбиновањем родних показатеља у једну сумативну мјеру помоћу концептуалног оквира. То је једини индекс који даје свеобухватну мапу родних разлика у ЕУ и међу државама чланицама, у оквирима политика у ЕУ. Развио га је Европски институт за родну равноправност (EIGE).