Description

unikatowe narzędzie pomiarowe, które przekształca złożoność równości płci jako wielowymiarowego konceptu w przyjazny użytkownikowi łatwy do interpretowania wskaźnik

Additional notes and information

Jest on tworzony przez połączenie wskaźników płci w jeden wskaźnik zbiorczy z wykorzystaniem siatki pojęciowej. Jest to jedyny wskaźnik, który oferuje kompleksową mapę różnic w traktowaniu płci w UE i w państwach członkowskich, w oparciu o ramy polityki UE. Został on opracowany przez Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE).