Description

Elimet, joiden tehtävänä on edistää naisten ja miesten yhdenvertaista kohtelua ja auttaa sukupuolisyrjinnän kohteeksi joutuneita tekemällä itsenäisiä syrjintää koskevia selvityksiä, julkaisemalla raportteja ja laatimalla syrjintää koskevia suosituksia

Additional notes and information

Niiden tehtävänä voi olla myös muita toimintoja, kuten valistus, koulutus ja valmiuksien vahvistaminen. Käsitettä "tasa-arvoelimet" käytetään joskus yleisenä terminä kaikenkattavilla institutionaalisille sukupuolten tasa-arvoa edistäville mekanismeille, joiden rakenteeseen voi kuulua kyseisiä sukupuolten tasa-arvoa edistäviä elimiä.