Description

juridische, sociale en culturele situatie waarin sekse en/of gender bepalend zijn voor verschillende rechten en de waardigheid voor vrouwen en mannen, hetgeen wordt weerspiegeld in hun ongelijke toegang tot of de uitoefening van rechten, evenals in de toe-eigening van stereotiepe sociale en culturele rollen

Additional notes and information

Dit beïnvloedt hun status op alle gebieden van het maatschappelijk leven, zowel publiek als privé, in het gezin of op de arbeidsmarkt, in het economische of het politieke leven, in invloedrijke en besluitvormingsfuncties, en in maatschappelijke verhoudingen tussen de seksen. In vrijwel alle samenlevingen bevinden vrouwen zich in een inferieure positie ten opzichte van mannen.