Description

juridisk, socialt og kulturelt betinget situation, hvor køn er bestemmende for forskelle mellem kvinders og mænds rettigheder og værdighed, hvilket afspejles i kønnenes ulige adgang til eller mulighed for at gøre brug af deres rettigheder såvel som i kønnenes stereotype sociale og kulturelle roller

Additional notes and information

Kønsulighederne har indflydelse på personers status i alle samfundsmæssige sammenhænge, såvel offentligt som privat, i familien og på arbejdsmarkedet, på det økonomiske og politiske område, i magtrelationer og beslutningstagning samt i de sociale kønsrelationer. I næsten alle samfund er kvinder ringere stillet end mænd.