Description

Rodna nejednakost odnosi se na pravnu, socijalnu i kulturnu situaciju u kojoj spol i/ili rod određuju različita prava i dostojanstvo žena i muškaraca, što se ogleda u njihovom nejednakom pristupu ili uživanju prava, kao i pretpostavci stereotipnih socijalnih i kulturnih uloga.

Additional notes and information

To utječe na njihov status u svim oblastima života u društvu, bilo javnom ili privatnom, u porodici ili na tržištu rada, u ekonomskom ili političkom životu, u vlasti i odlučivanju, kao i u socijalnim rodnim odnosima. Praktično u svim društvima žene su u inferiornom položaju u odnosu na muškarce.