Description

právna, spoločenská a kultúrna situácia, v rámci ktorej pohlavie a/alebo rod stanovujú rozdielne práva a dôstojnosť žien a mužov, čo sa odráža v ich nerovnom prístupe k právam alebo v ich využívaní, ako aj v prevzatí stereotypných spoločenských a kultúrnych úloh

Additional notes and information

Tieto majú vplyv na ich postavenie vo všetkých oblastiach života v rámci spoločnosti, či na verejnosti alebo v súkromí, v rodine alebo na trhu práce, v hospodárskom alebo politickom živote, na poli moci a rozhodovania, ako aj v rodových vzťahoch v rámci spoločnosti. Ženy sú v takmer všetkých spoločnostiach v podriadenom vzťahu k mužom.