Description

pravne, družbene in kulturne razmere, v katerih spol določa razlike v pravicah in dostojanstvu žensk in moških, kar se odraža tako v njihovem neenakem dostopu do pravic ali njihovem uživanju kot v privzemanju stereotipnih družbenih in kulturnih vlog

Additional notes and information

To vpliva na njihov položaj na vseh področjih življenja v družbi, bodisi javnih bodisi zasebnih, v družini ali na trgu dela, v ekonomskem ali političnem življenju, v dostopu do moči in odločanja, pa tudi v družbenih odnosih med spoloma. Tako rekoč v vseh družbah so ženske v manjvrednem položaju glede na moške.