Description

staid dhlíthiúil, shóisialta agus chultúrtha ina gcinneann gnéas agus/nó inscne cearta agus dínit difriúla do mhná agus d'fhir, a léirítear ina rochtain neamhionann ar chearta nó ar chearta a theachtadh, chomh maith le róil shóisialta agus chultúrtha steiréitíopacha a ghlacadh

Additional notes and information

Bíonn tionchar acu seo ar a stádas i ngach réimse saoil sa tsochaí, cibé acu poiblí nó príobháideach, sa teaghlach nó sa mhargadh saothair, sa saol eacnamaíoch nó polaitiúil, i gcumhacht agus i gcinnteoireacht, chomh maith le caidreamh sóisialta inscne. I mbeagnach gach sochaí, tá mná i riocht níos sóisearaÍ ná fir.