Description

is-sitwazzjoni legali, soċjali u kulturali li fiha s-sess u/jew il-ġeneru jiddeterminaw id-drittijiet differenti u d-dinjità għan-nisa u l-irġiel, li huma riflessi fl-aċċess inugwali tagħhom għad-drittijiet jew it-tgawdija tagħhom, kif ukoll is-suppożizzjoni tar-rwoli kulturali u soċjali sterjotipati

Additional notes and information

Dawn jaffettwaw l-istatus tagħhom fl-oqsma kollha tal-ħajja fis-soċjetà, kemm jekk pubblika kif ukoll privata, fil-familja jew is-suq tax-xogħol, f'ħajja ekonomika jew politika, fil-poter jew teħid ta' deċiżjonijiet, kif ukoll f'relazzjonijiet ta' ġeneri soċjali. Fi prattikament is-soċjetajiet kollha, in-nisa huma f'pożizzjoni inferjuri għall-irġiel.