Description

teisinė, socialinė ir kultūrinė padėtis, kurioje biologinė ir (arba) socialinė lytis lemia skirtingas moterų ir vyrų teises ir orumo sampratą, atsispindinčią nevienodose jų galimybėse turėti ir naudotis teisėmis, taip pat sudaro stereotipinių socialinių ir kultūrinių vaidmenų prielaidą

Additional notes and information

Tai daro įtaką jų statusui visose visuomenės gyvenimo srityse, tiek viešoje ar privačioje, šeimoje ar darbo rinkoje, ekonominiame ar politiniame gyvenime, valdžioje ir priimant sprendimus, taip pat socialiniuose lyčių santykiuose. Beveik visose visuomenėse moterys, palyginti su vyrais, yra prastesnėje padėtyje.