Description

Seadusandlik, sotsiaalne ja kultuuriline olukord, kus sugu ja soolisus määravad naiste ja meeste jaoks erinevad õigused ja positsiooni, mis väljendub naiste ja meeste ebavõrdses juurdepääsus õigustele, ning stereotüüpsed sotsiaalsed ja kultuurilised rollid

Additional notes and information

Mõjutab kõiki eluvaldkondi nii avalikus kui ka erasfääris, perekonnas ja tööturul, majanduses ja poliitikas, võimu ja otsuste tegemises ning sotsiaalsetes soosuhetes. Praktiliselt kõikides ühiskondades on naiste positsioon madalam kui meeste positsioon.