Description

środek mający na celu promocję lub osiągnięcie równości płci stanowiący alternatywę dla modelu odpowiadania na skargi, gdzie wymaga się od organów, takich jak władze publiczne i pracodawcy, aktywnego podejścia, tzn. podjęcia inicjatywy zamiast wyłącznie odpowiadania na skargi

Additional notes and information

Takie środki są proaktywne w takim sensie, że mają na celu zmianę istniejących praktyk, kontrolę przyszłych praktyk pod kątem ich wpływu na kobiety lub wdrożenie ekspresowej polityki dla dalszej równości płci.