Description

Soolise võrdõiguslikkuse edendamise või saavutamise meede, mis erineb kaebustepõhisest mudelist selle poolest, et on ennetav ja keskendub tulevikule; see nõuab, et avaliku sektori asutused ja tööandjad oleksid algatusvõimelised, mitte ei reageeriks vaid kaebustele

Additional notes and information

Sellised meetmed on ennetavad selle poolest, et nendega üritatakse muuta olemasolevat tava, uuritakse põhjalikult tulevikuharjumusi ja nende mõju naistele või rakendatakse poliitikameetmeid soolise võrdõiguslikkuse saavutamiseks.