Description

măsură luată pentru promovarea sau realizarea egalității de gen care este o alternativă la modelul reactiv bazat pe răspunsuri la plângeri datorită faptului că presupune o perspectivă către viitor şi solicită autorităților publice și angajatorilor să ia inițiative şi nu doar să răspundă la plângeri.

Additional notes and information

Aceste măsuri sunt proactive în sensul că urmăresc să schimbe practici existente, să supravegheze practici viitoare în privința impactului lor asupra femeilor sau să implementeze politici clar direcţionate pentru a apromova egalitatea de gen.