Description

opatrenie na podporu alebo dosiahnutie rodovej rovnosti, ktoré je alternatívou k modelu založenému na sťažnostiach a ktoré aktívne vyžaduje od orgánov, ako sú verejné orgány a zamestnávatelia, aby nielen reagovali na sťažnosti, ale aj prevzali iniciatívu

Additional notes and information

Takéto opatrenia sú proaktívne v tom, že sa zameriavajú na zmenu existujúcich postupov, preskúmanie budúcich postupov z hľadiska ich vplyvu na ženy alebo na zavedenie jednoznačných politík na podporu rodovej rovnosti.