Description

tāds pasākums ar mērķi veicināt vai īstenot dzimumu līdztiesību, kas ir sūdzību iesniegšanas alternatīva, kas ir tālredzīgs un kas prasa no tādām struktūrām kā valsts iestādes un darba devēji uzņemties iniciatīvu, nevis tikai reaģēt uz sūdzībām

Additional notes and information

Šādi pasākumi ir proaktīvi, jo to mērķis ir mainīt pastāvošo praksi, rūpīgi pārbaudīt turpmāko praksi saistībā ar tās ietekmi uz sievietēm vai ieviest konkrētu politiku turpmākai dzimumu līdztiesības veicināšanai.