Description

tiltag til at fremme eller opnå ligestilling mellem mænd og kvinder, som er et alternativ til en klagebaseret model i kraft af, at det kræver, at instanser som offentlige myndigheder og arbejdsgivere er fremadsynede og tager initiativ i stedet for blot at reagere på klager

Additional notes and information

Sådanne tiltag er proaktive, idet de tager sigte på at ændre eksisterende praksis, undersøge fremtidig praksis med hensyn til deres indflydelse på kvinder eller gennemføre udtrykkelige politikker for yderligere ligestilling.