Description

opatření k prosazování nebo dosahování genderové rovnosti, které může nahradit přístup založený na podávání stížností, protože je zaměřeno do budoucnosti a místo, aby pouze reagovalo na stížnosti, vyžaduje od různých subjektů, například od orgánů veřejné moci a zaměstnavatelů, aby se chopily iniciativy

Additional notes and information

Proaktivnost opatření spočívá v tom, že usilují o změnu stávajících postupů, přezkoumávají plánované postupy z hlediska jejich dopadu na ženy, nebo uplatňují politiky výslovně zaměřené na prosazování genderové rovnosti.