Description

veliko različnih vrst ukrepov za spodbujanje ali doseganje enakosti spolov, ki so alternativa pritožbenemu modelu, saj so usmerjeni v prihodnost, ker od organov, kot so javni organi in delodajalci, zahtevajo prevzemanje pobud in ne le odzivanje na pritožbe

Additional notes and information

Taki ukrepi so proaktivni, ker je njihov cilj spreminjati obstoječe prakse, skrbno preučevati prihodnje prakse, kar zadeva njihov učinek za ženske, oziroma izvajati izrecne politike za povečevanje enakosti spolov.