Description

U vezi sa rodnom ravnopravnošću, termin „proaktivne mjere” odnosi se na mnoge vrste mjera za promociju ili postizanje rodne ravnopravnosti koje su alternative modelu koji se odnosi na rodne nejednakosti na osnovu žalbi.

Additional notes and information

Suština takvih mjera je u tome što one gledaju u budućnost i zahtijevaju da organi, poput javnih vlasti i poslodavaca, preuzmu inicijativu umjesto da samo odgovore na pritužbe. One su proaktivne u tome što imaju za cilj da promijene postojeće prakse, prouče buduće prakse u smislu njihovog utjecaja na žene ili provode eksplicitne politike za unapređenje rodne ravnopravnosti.