Description

miżura għall-promozzjoni jew għall-kisba tal-ugwaljanza bejn is-sessi li hija alternattiva għal mudell ibbażat fuq l-ilmenti, minħabba li tħares ’il quddiem u titlob li l-korpi, bħall-awtoritajiet pubbliċi u min iħaddem, jieħdu inizjattiva minflok ma jillimitaw ruħhom li sempliċiment jirrispondu għall-ilmenti

Additional notes and information

Tali miżuri huma proattivi fis-sens li għandhom l-għan li jibdlu prattiki eżistenti, ipoġġu taħt skrutinju prattiki futuri f’termini tal-impatt tagħhom fuq in-nisa, jew jimplimentaw politiki espressi biex isaħħu l-ugwaljanza bejn il-ġeneri.