Description

Sukupuolten tasa-arvon edistämiseen tai saavuttamiseen käytettävät toimenpiteet, jotka ovat vaihtoehto valituksiin perustuvalle mallille siten, että ne ovat eteenpäin suuntautuneita ja edellyttävät, että julkiset viranomaiset ja työnantajat toteuttavat aloitteita sen sijaan, että vain vastaisivat valituksiin

Additional notes and information

Kyseiset toimenpiteet ovat ennakoivia, koska niillä pyritään muuttamaan olemassa olevia käytäntöjä, tarkastamaan tulevia käytäntöjä niiden naisiin kohdistuvan vaikutuksen kannalta tai panemaan täytäntöön yksiselitteisiä toimintalinjoja, joilla edistetään sukupuolten tasa-arvoa.