Description

componentă necesară a programelor la toate nivelurile sistemului de învățământ, care ar permite fetelor și băieților, femeilor și bărbaților să înțeleagă modul în care construcţia socială a masculinităţii şi feminităţii şi a modelelor de atribuire a rolurilor sociale care modelează societățile ne influenţează vieţile, relațiile, alegerile de viață, carierele, etc.

Additional notes and information

parte necesară a programelor la toate nivelurile sistemului de învățământ, care permite atât fetelor cât și băieților, femeilor și bărbaților să înțeleagă modul în care constructele de masculinități și feminități şi modelele de atribuire a rolurilor sociale influențează societățile noastre – viața, relațiile, alegerile de viață, carierele etc.