Description

Неопходан део курикулума на свим нивоима образовног система, који би девојчицама и дечацима, женама и мушкарцима омогућио да разумеју како конструкције мушкости и женскости и модели за додељивање друштвених улога - који обликују наша друштва - утичу на њихов живот, везе, животне изборе, путање каријере, итд.

Additional notes and information

Савет Европе препоручује преглед свих аспеката образовних система како би они промовисали родну равноправност.