Description

nevyhnutná súčasť učebných osnov na všetkých úrovniach vzdelávacieho systému, ktoré by umožnili dievčatám aj chlapcom, ženám a mužom pochopiť, ako mužské a ženské konštrukcie a modely na priradenie sociálnych rolí – ktoré formujú našu spoločnosť – ovplyvňujú ich životy, vzťahy, životné voľby, kariérne dráhy atď.

Additional notes and information

nevyhnutná súčasť učebných osnov na všetkých úrovniach vzdelávacieho systému, ktoré by umožnili dievčatám aj chlapcom, ženám a mužom pochopiť, ako mužské a ženské konštrukcie a modely na priradenie sociálnych rolí – ktoré formujú našu spoločnosť – ovplyvňujú ich životy, vzťahy, životné voľby, kariérne dráhy atď.