Description

parti neċessarja tal-kurrikuli fil-livelli kollha tas-sistema edukattiva, li tippermetti lill-bniet u s-subien, lin-nisa u l-irġiel, jifhmu kif il-kostruzzjonijiet tal-aspetti maskili u tal-aspetti femminili u l-mudelli għall-assenjazzjoni tar-rwoli soċjali – li jsawru s-soċjetajiet tagħna – jinfluwenzawlhom ħajjithom, ir-relazzjonijiet tagħhom, l-għażliet li jagħmlu fil-ħajja u t-trajettorji tal-karrieri li jaqbdu, eċċ.

Additional notes and information

parti meħtieġa tal-kurrikuli fil-livelli kollha tas-sistema edukattiva, li għandha tippermetti kemm lill-bniet kif ukoll lis-subien, nisa u irġiel jifhmu kif kostruzzjonijiet ta' maskulinitajiet u femminilitajiet u mudelli għall-assenjazzjoni ta' rwoli soċjali - li jifformaw is-soċjetajiet tagħna - jinfluwenzaw il-ħajjiet, relazzjonijiet, għażliet tal-ħajja, trajettorji tal-karriera tagħhom, eċċ.