Description

Opetussuunitelman keskeinen osa kaikilla koulutusasteilla, jonka avulla sekä tytöt että pojat, naiset että miehet oppivat ymmärtämään, miten maskuliinisuuden ja feminiinisyyden konstruktiot ja yhteiskuntaa jäsentävien sosiaalisten roolien omaksuminen vaikuttavat heidän elämäänsä, suhteisiinsa, elämänvalintoihinsa, urapolkuihin ym.

Additional notes and information

välttämätön osa opetussuunnitelmia kaikilla koulutusjärjestelmän tasoilla, sillä sen avulla sekä tytöt että pojat, naiset että miehet voisivat ymmärtää, miten maskuliinisuuksien ja feminiinisyyksien rakenteet ja sosiaalisten roolien osoittamisessa käytettävät mallit, jotka muokkaavat yhteiskuntiemme, vaikuttavat heidän elämäänsä, suhteisiinsa, elämänvalintoihinsa, urapolkuihin ym.